Lid worden


U kunt ook online lid worden van de V.P.V.A.!
Vul daarvoor het onderstaande formulier in en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die gepaard gaan met het lidmaatschap van de V.P.V.A.

Kosten:LedenDonateursGezinsledenJeugdleden (<18 jaar)
Contributie (per jaar) € 30,00n.v.t.€ 10,00€ 10,00
Donatie (minimaal per jaar) n.v.t.€ 10,00n.v.t.n.v.t.
Waarborg rondzendstempel€ 7,00n.v.t.n.v.t.n.v.t.
Clubblad V.P.V.A. - De Postzegel Mare(digitaal) inclusiefinclusiefn.v.t.inclusief
Maandblad Filatelieinclusiefn.v.t.n.v.t.n.v.t.


Aanmeldingsformulier V.P.V.A.

Ik wil me graag aanmelden als: LID DONATEUR GEZINSLID JEUGDLID (<18jaar)

Voorletters:
Naam:
  Man Vrouw
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoonnummer:
e-mailadres:

Bent u reeds lid van een postzegelvereniging (geweest)? JA NEE
Zo ja, van welke vereniging?

Is het lidmaatschap door een postzegelvereniging aan u geweigerd of ontzegd? JA NEE
Zo ja, waarom?

Wenst u deel te nemen aan het rondzendverkeer van de V.P.V.A.? (alleen voor leden binnen Almere) JA NEE

Bent u van plan de maandelijkse verenigingsavonden regelmatig te bezoeken? JA NEE

Wat verzamelt u?


Het clubblad wordt digitaal verzonden. Toezending per post is mogelijk en kost € 15,00 per jaar.
Toezending per post?JA NEE

Hiermee verklaar ik mij te zullen houden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle overige reglementen van de Vereniging van Postzegel Verzamelaars Almere (V.P.V.A).

Plaats: Datum: (dd/mm/jjjj)


Toelating geschiedt behoudens goedkeuring door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen.
Na toelating ontvangt u via e-mail een bevestiging van aanmelding en per post een nota van de Penningmeester voor de verschuldigde kosten.

© V.P.V.A.