Over ons

De naam van onze vereniging is Vereniging van Postzegel Verzamelaars Almere, met als officiële afkorting V.P.V.A.

De vereniging is opgericht op 17 januari 1979 in het eerste stadsdeel van Almere genaamd Almere Haven.
We zijn hierdoor iets jonger dan onze stad Almere zelf, want de eerste 24 huizen in Almere waren gereed op 30 november 1976.
Toen de V.P.V.A. werd opgericht woonden er in Almere al ongeveer 5000 personen, terwijl er op dit moment al ruim 185.000 inwoners zijn, waarvan er ongeveer 200 lid zijn van onze vereniging.

Catalogus en enveloppe van het 25-jarig jubileumNaar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de V.P.V.A. op 17 januari 2004 is er o.a. de filatelistische tentoonstelling "ALMERE PHILEX 2004" gehouden in het Filmwijkcentrum te Almere.
Er werd een speciale enveloppe uitgebracht door de vereniging, die voorzien was van een speciaal door TPG-Post ter beschikking gesteld stempel. Zowel de enveloppe als het stempel tonen o.a. het silhouet van de bruine kiekendief, hét symbool van de provincie Flevoland. Van deze enveloppe zijn er 500 uitgebracht met dit stempel.
Ondertussen heeft ons zeer succesvolle 30-jarig jubileum op 17 januari 2009 alweer plaatsgevonden. Er is o.a. een speciaal jubileumvelletje gemaakt en dat is nu uitverkocht.

Jubileumvelletje van het 30-jarig jubileum

Op de HOOFDPAGINA van deze website vindt u informatie over de activiteiten van de V.P.V.A. (verenigingsavonden en Postzegeldagen Almere) en waar deze plaatsvinden, terwijl u op de AGENDA pagina de bijbehorende data kunt terugvinden.

Leden van de vereniging ontvangen gedurende het seizoen (september tot en met juni) ook nog een eigen maandblad genaamd "De Postzegel Mare" en bovendien krijgen zij dankzij een collectief abonnement (inbegrepen in het lidmaatschap!) ook 11 x per jaar het landelijke maandblad Filatelie in de brievenbus.

De V.P.V.A. heeft voor de leden die woonachtig zijn in Almere elk seizoen een rondzendverkeer, waarbij de deelnemers regelmatig een kistje gevuld met rondzendboekjes thuis krijgen, waaruit ze dan rustig kunnen bekijken of er iets van hun gading tussen zit. Dit wordt geleid door de Commissaris Rondzendverkeer, die daarbij geassisteerd wordt door een vijftal sectiehoofden.


© V.P.V.A.