POSTZEGELMIDDAGENIn 2016 zijn wij gestart met het organiseren van de POSTZEGELMIDDAGEN. Deze worden ook gehouden in
Buurtcentrum De Inloop, 's-Hertogenboschplein 8, 1324 WB Almere-Stad.
Openingstijden zijn van 13.30 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Deze middagen zijn bedoeld voor alle leden / donateurs en speciaal voor hen die om welke reden dan ook de clubavonden niet kunnen bezoeken.
Het is een 'light' versie van de clubavonden en de postzegeldagen.
Er is GEEN veiling en er zijn GEEN handelaren.
Men kan uitsluitend zegelen in de 5- en 10-cent ledenboeken.

De juiste data vindt u onder de knop Agenda.© V.P.V.A.