V.P.V.A. - Credits

TekstV.P.V.A.
Wim van Schieveen
IllustratiesBastiaan Verhoeven
Wim van Schieveen
Peter Taheij
Site-ontwerpIJsSoft, Bastiaan Verhoeven
Wim van Schieveen
Peter Taheij
Webmaster a.i.Jan Slokker
All copyrightsV.P.V.A. 1998-2008
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de V.P.V.A. worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier. Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze website voorkomende gegevens.


The V.P.V.A. website is powered by:
IJsSoft Webdesign & Software


© V.P.V.A.